Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Оголошення Приймальної комісії НУК

Оголошення приймальної комісії
Початок активності (дата): 10.02.2020