Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Загальна інформація про підготовчі курси

Загальна інформація про підготовчі курси

Загальна інформація про підготовчі курси

Підготовка до вступних іспитів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр

 Дисципліна

Навчальне навантаження,
годин/тиждень

Тривалість навчання,
місяці

Вартість навчання
за дисципліну

Історія України

3/4/5

8/4/1

Від 800 грн  в залежності
від кількості обраних дисциплін
та тривалості навчання
на курсах

Українська мова

3/4/5

8/4/1

Українська література

3/4/5

8/4/1

Математика

3/4/5

8/4/1

Фізика

3/4/5

8/4/1

     Англійська мова

3/4/5

8/4/1

Основи композиції*

3

6

Рисунок*

3

6


* вступні випробування у вигляді творчого конкурсу проводить Університет

Варіант 8-ми місячних курсів дає найбільш якісний результат, навчання на 4-х місячних більш напружене через меншу тривалість, а експрес-курси (1-но місячні) дозволяють хіба що оцінити свої сили безпосередньо перед складанням вступних іспитів.
Стоимость обучения по одному предмету составляет:


Підготовка до вступних іспитів для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Дисципліна

Навчальне навантаження,

годин/тиждень

Кількість навчальних
тижнів

Вартість навчання
на курсах

Українська мова

3

20—30

Від 960 грн. в залежності від тривалості навчання

на курсах

Українська література

3

20—30

Математика

3

20—30

Фізика

3

20—30


Організація профорієнтованих класів підготовчих курсів поза межами м. Миколаєва має за мету максимальне наближення надання освітянських послуг до місця проживання майбутніх вступників. Викладачі та слухачі профорієнтованих класів забезпечуються навчальними програмами, методичними матеріалами, посібниками тощо; до них виїжджають провідні викладачі та співробітники Університету для проведення оглядових лекцій та інформаційно-профорієнтаційної роботи. Практичні заняття таких класів проводять в одному спеціалізованому приміщенні (кабінет математики або фізики), де розташовані плакати, планшети, допоміжний методичний матеріал, макети, навчальні підручники та посібники. Заняття відбуваються у зручний для слухачів час.

Підготовка до вступних іспитів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


Дисципліна

Навчальне навантаження,

годин/тиждень

Тривалість навчання,

місяці

Вартість навчання

за дисципліну

Англійська мова

3/4

5/4

Від 1500 грн

в залежності від тривалості навчання

на курсах


З 2019 р. для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є вступний іспит з іноземної мови у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання при вступі на:
 • спеціальність: 081 «Право»;
 • галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»,12 «Інформаційні технології», 05 «Соціальні та поведінкові науки».  
Підготовчі курси здійснюють ґрунтовну й ефективну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Робота на курсах спрямована на відновлен-ня, закріплення, систематизацію та поповнення знань слухачів з урахуванням специфіки структури та вимог зовнішнього незалежного оцінювання  в обсязі, необхідному для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

За більш детальною інформацією щодо підготовчих курсів
звертайтесь щоденно (крім суботи та неділі) за адресою:

м. Миколаїв, пр. Центральний 3, кімн. 127, 128 (з 1400 до 1800) або телефонуйте:

+38 (0512) 47-97-47 (з 1200 до 1400),

+38 (0512) 47-93-00 (з 1400 до 1800).

Додаткову інформацію щодо галузей знань можна отримати за тел.:
+38 (0512) 47-97-47
+38 (095) 866 17 91
+38 (063) 368 16 04
+38 (096) 69 500 59


<BREAK/>


Підготовка фахівців інженерно-технічного напряму для суднобудівної, машинобудів-ної, енергетичної та суміжних галузей потребує від закладів вищої освіти певних зусиль з довузівської підготовки: пошуку, якісної підготовки та кваліфікованого відбору майбутніх вступників, які пройшли ранній попередній профорієнтаційний відбір, свідомо обрали майбутню спеціальність та здатні вільно засвоювати програму вищої технічної школи.

Експертне опитування показує, що більше 60% випускників середніх навчальних закладів, які планують поступати до закладів вищої освіти, у тій чи іншій формі отримують довузівську підготовку. Моніторингові дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання неодноразово підтверджують високий рівень знань слухачів довузівської підготовки. Зокрема, щорічно не менше 97% випускників підготовчих курсів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  – першокурсники провідних закладів вищої освіти України.

Довузівська підготовка майбутніх студентів діяла на всіх етапах становлення університету. Перебудови: індустріальний  технікум – кораблебудівний технікум – Миколаївський  машинобудівний  інститут –  Миколаївський кораблебудівний  інститут ім. адм. С.Й. Макарова – Український державний морський технічний університет імені адмірала  Макарова – Національний університет кораблебудування імені адмірала  Макарова  вимагали поглиблення й удосконалення довузівської  підготовки.  Першою ланкою довузівської підготовки в мережі беззупинного навчального процесу стала організація робочих факультетів (рабфаків), що відкрило шлях до створення підготовчих курсів.

У Миколаївському кораблебудівному інституті ім. адм. С.Й. Макарова підготовчі курси засновано у 1957 році  відповідно до наказів Міністерства вищої та середньої освіти СРСР і Міністерства фінансів СРСР від 26.08.1948р. № 742 та № Ф 11/295.

У 1999р. згідно з наказом ректора університету від 21.10.1999р. № 133 організовано Центр довузівської підготовки, мета якого – проведення в системі ступеневої освіти цілеспрямованої організаційної, профорієнтаційної, освітньо-методичної та навчально-виховної діяльності у сфері довузівської підготовки, координація та підвищення ефективності підготовки вступників, формування контингенту майбутніх студентів, здатних успішно засвоювати освітньо-кваліфікаційні програми навчання за спеціальностями Національного університету кораблебудування відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти. Провідним підрозділом Центру довузівської підготовки стали підготовчі курси, які надають освітянські послуги:

 • профорієнтованим групам підготовчих курсів;

 • профорієнтованих класам підготовчих курсів, що входять до складу навчально-науково-виробничих комплексів при Національному університеті кораблебудування або мають відповідні Договори про спільну діяльність;

 • підготовчим курсам філій або інститутів Національного університету кораблебудування;

 • Миколаївському Морському ліцею імені професора М. Александрова.

Підготовчі курси Центру довузівської підготовки працюють з метою якомога більшого задоволення попиту молоді на послуги в галузі освіти, надають допомогу в закріпленні знань й умінь, отриманих у загальноосвітніх навчальних закладах, готують вступників до успіш-ного складання зовнішнього незалежного оцінювання, яке є обов’язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти України.

Право на підготовку громадян України до складання зовнішнього незалежного оцінювання надано рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України терміном на 10 років (Протокол від 30.06.15р.№117). Ліцензія дозволяє слухачам підготовчих курсів користуватись пільгами і отримати додаткові бали при вступі у поточ-ному році до Національного університету кораблебудування  на спеціальності, яким державою надається особлива підтримка.

З  метою  покращення рівня базової підготовки майбутніх студентів і створення об’єктивних умов відбору вступників у Національний університет кораблебудування на підготовчих курсах впроваджується ряд напрямів щодо конструктивних заходів, спрямо-ваних на підвищення інтересу випускників середніх навчальних закладів до всіх спеціальностей університету, особливо – технічного спрямування:        

 • здійснення якісної довузівської підготовки громадян України;

 • створення умов слухачам довузівської підготовки для використання пільг, що надає держава;

 • проведення професійної орієнтації майбутніх вступників для підвищення зацікавленості у спеціальностях технічного спрямування;
 • подальша диференціація підготовчих курсів з введенням нових дисциплін, яких вимагають зміни в Умовах прийому до закладів вищої освіти України;
 • вдосконалення навчальних планів і навчальних робочих програм у напряму уніфікації підготовки з іншими закладами вищої освіти України;
 • широке використання в навчальному процесі сучасних методів і технологій навчання з використанням новітніх інформаційних технологій;
 • забезпечення інформаційної та видавничої діяльності;
 • надання консультаційних та маркетингових послуг, виконання інших робіт (послуг) за відповідним профілем;
 • організація та функціонування мережі консультаційних Центрів, центрів творчості, підготовчих курсів і профорієнтованих класів на базі освітянських організацій та загальноосвітніх шкіл, з якими укладено Договори про співпрацю;
 • проведення  спеціалізованих  екскурсій  та  «Дня відкритих дверей»   в університеті для випускників середніх навчальних закладів  м. Миколаєва та Миколаївської області.

Активна робота за даними напрямками проводиться з використанням різноманітних сучасних форм агітації. Співробітники курсів та провідні викладачі університету проводять зустрічі з випускниками шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів, коледжів тощо. Останнім часом пріоритети змістилися до регіонів - постійна агітаційно-профорієнтаційна робота ведеться      з випускниками середніх навчальних закладів районів та міст Миколаївської області. Випускники отримують змістовну інформацію про умови прийому та навчання на підготовчих курсах, особливості різних форм підготовки, різноманітність спеціальностей університету, можливі пільги при зарахуванні слухачів довузівської підготовки до університету.

На курсах підготовка слухачів до вступних іспитів у заклади вищої освіти України йдеться з дисциплін, що затверджуються на поточний рік  як необхідні для складання зовнішнього незалежного оцінювання, фахових вступних випробувань та творчих конкурсів.

Викладачі на заняттях широко практикують тестові форми робіт як навчальний прийом та спосіб перевірки знань, умінь й навичок слухачів. Навчальний процес на підготовчих курсах включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань та умов їх оформлення, демонстрування алгоритмів рішення тренувальних вправ. Обов’язковим є виявлення типових та індивідуальних помилок, які допускають слухачі, проведення майже одноосібного детального аналізу робіт, технічна та психологічна підготовка слухачів до складання вступних випробувань. Досвід показує, що результати тестового оцінювання залежать не тільки від рівня навчальних досягнень вступника, але й від його технічної та психологічної підготовленості до цієї форми контролю знань. Таким чином, підготовлений вступник не губиться на іспиті, не витрачає зайвого часу на спроби зрозуміти, як оформити роботу, та не впадає в паніку у разі неможливості виконати у відведений час усі завдання.

Протягом навчального року застосовуються поточні тести, що покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його, виявити прогалини в знаннях, уміннях та навичках слухачів, спрямувати їх (слухачів) на усунення недоліків у підготовці. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони перевіряють знання і уміння, здобуті й вироблені слухачами в межах одного або кількох тематичних блоків та враховуються як підсумкова атестація для нарахування пільгових рейтингових балів.

Вибірковість дисциплін курсів з підготовки до вступних іспитів формує ранішню профорієнтаційну спрямованість слухачів як майбутніх студентів, а також надає змогу здійснення особистого вибору спеціальності подальшого навчання.

Для всіх дисциплін використовуються адекватні навчально-методичні матеріали, всі комплекти яких затверджуються на засіданнях Ради Центру довузівської підготовки і кори-гуються за необхідністю, навчально-методичні матеріали базуються на типових програмах дисциплін зовнішнього незалежного оцінювання та творчих конкурсів.

Відповідність змісту навчання вимогам вищої освіти в Україні, безсумнівна спрямованість на досягнення тільки позитивних результатів є пріоритетними завданнями підготовчих курсів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.