Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Питання та відповіді

Чи мають переваги слухачі підготовчих курсів та Академії гардемаринів НУК?

Слухачам Центру довузівської підготовки (підготовчих курсів) НУК або Академії гардемаринів НУК додатково нараховуються до 200 балів, помножених на ваговий коефіцієнт.

Які потрібні документи при вступі до НУК?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

  • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
  • тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Умов;
  • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти. Для отримання допомоги вступники при поданні заяв в електронній формі можуть звернутися до консультаційного центру НУК.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення (у разі його надання НУК), після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2016 або 2017 або 2018 років крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов) та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії НУК.

На скільки спеціальностей одночасно дозволяється подавати документи?

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Які переваги отримують при вступі до НУК особи, які досягли визначних успіхів у поточному році?

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року додатково нараховуються бали.

Які категорії вступників мають право складати іспити у НУК?

Особи, визнані учасниками бойових дій, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов; особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року; особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року; громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Яку допомогу може надати НУК майбутнім вступникам щодо підготовки до ЗНО?

В нашому університеті діє унікальний проект – «Академія гардемаринів НУК», вступивши до якої ви отримаєте можливість отримати кваліфіковану допомогу викладачів у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади.

Де можна отримати повну інформацію про спеціальності за якими здійснюється підготовка в НУК та про перебіг вступної кампанії?

Детальну інформацію проспеціальності ви знайдете у родзілі "СПЕЦІАЛЬНОСТІ". Ви також можете задати питання через форму зворотнього зв'язку, або зателефонувати безпосередньо особі, відповідальній за прийом на конкретну спеціальність.