Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Спеціалізована вчена рада Д 38.060.02

Склад спеціалізованої вченої ради Д 38.060.02
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
05.08.03 – конструювання та будування суден (технічні науки);
05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології (технічні науки)Д 38.060.02

Голова ради:
Блінцов Володимир Степанович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03;
Заступники голови:
Квасницький Вячеслав Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06;
Вчений секретар:
Зайцев Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06;
Члени ради:
 1. Дихта Леонід Михайлович, д.т.н., професор,  Чорноморський національний університет імені Петра Могили, спеціальність 05.08.03;

 2. Дубовий Олександр Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06;

 3. Єгоров Геннадій В’ячеславович, д.т.н., професор, генеральний директор, Морське Інженерне Бюро, спеціальність 05.08.03;

 4. Жуков Юрій Даниїлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03;

 5. Коростильов Леонтій Іванович, д.т.н., професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06;

 6. Кравцов Віктор Іванович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.08.03;

 7. Максимов Сергій Юрійович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, спеціальність 05.03.06;

 8. Мочалов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.03.06;

 9. Нєкрасов Валерій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03;

 10. Позняков Валерій Дмитрович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділом, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, спеціальність 05.03.06;

 11. Рашковський Олександр Саулович, д.т.н., професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03.

 12. Щедролосєв Олександр Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.08.03;