Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Здобувачі 2016 року

Крептюк Антоніна Вікторівна

Тема дисертації: Раціональне проектування тороїдальних корпусів із композиційних матеріалів для підводних апаратів.

Спеціальність: 05.08.03 – Конструювання та будування суден.

Науковий керівник: 

Бурдун Євген Тимофійович – кандидат технічних наук, професор НУК, завідувач кафедри проектування та виробництва конструкцій з композиційних матеріалів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

– Кравцов Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства Національного авіаційного університету (м. Київ);

– Коваленко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, начальник лабораторії ДП “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля” (м. Дніпропетровськ).

Дата захисту кандидатської дисертації: 18 січня 2016 року о 11.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Бобров Максим Миколайович

Тема дисертації: Підвищення фізико-механічних властивостей електродугових та плазмових покриттів електроімпульсною дією на гетерофазний високотемпературний струмінь.

Спеціальність: 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.

Науковий керівник:

Дубовий Олександр Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

– Кузнецов Валерій Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інженерія поверхні» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ);

– Сєліверстов Ігор Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри основи конструювання, декан факультету машинобудування Херсонського національного технічного університету (м. Херсон).

Дата захисту кандидатської дисертації: 18 січня 2016 року о 14.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Лабарткава Олександр Володимирович

Тема дисертації: Оптимізація конструкції і технології паяння металокерамічних гермовводів на основі аналізу термодеформаційних процесів.

Спеціальність: 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.

Науковий керівник: 

Квасницький Віктор Вячеславович– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ).

Офіційні опоненти:

– Чигарьов Валерій Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь);

– Максимова Світлана Василівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу фізико-хімічних процесів паяння Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ).

Дата захисту кандидатської дисертації: 19 січня 2016 року о 11.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Сімутєнков Іван Вікторович

Тема дисертації: Розробка технології автоматичного наплавлення під флюсом конструкційних сталей з високочастотними коливаннями електрода.

Спеціальність: 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології.

Науковий керівник: 

Драган Станіслав Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

– Савицький Михайло Михайлович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу «Фізико-металургійних процесів зварювання середньолегованих високоміцних сталей» Інституту електрозварювання ім. Є.О;

– Кузнецов Валерій Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інженерія поверхні» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ).

Дата захисту кандидатської дисертації: 19 січня 2016 року о 14.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Єгоров Олександр Геннадійович

Тема дисертації: Вибір оптимальних характеристик составних суден і барже-буксирних составів змішаного плавання.

Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Науковий керівник:

Нєкрасов Валерій Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

– Дихта Леонід Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної та вищої математики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

– Давидов Ігор Пилипович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та устрою судна Одеської національної морської академії (м. Одеса).

Дата захисту кандидатської дисертації: 25 січня 2016 року о 11.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Дун Сіньшо

Тема дисертації: Визначення оптимальних головних розмірів судна – газовоза для перевезення зріджених газів.

Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Науковий керівник:

Нєкрасов Валерій Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

– Дихта Леонід Михайлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної та вищої математики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

– Давидов Ігор Пилипович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія», (м. Одеса).

Дата захисту кандидатської дисертації: 24 жовтня 2016 року о 14.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію