Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Здобувачі 2017 року

Печенюк Андрій Володимирович

Тема дисертації: Метод оптимальної трансформації носової частини судна в задачі зниження опору його руху.

Спеціальність: 05.08.03 – Конструювання та будування суден.

Науковий керівник: 

Давидов Ігор Пилипович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

– Нєкрасов Валерій Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), (м. Миколаїв);

– Єгоров Олександр Геннадійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Морське Інженерне Бюро.

Дата захисту кандидатської дисертації: 15 травня 2017 року о 10.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію


Юреско Тетяна Анатоліївна

Тема дисертації: Удосконалення конструкції підводних населених апаратів теплоізолюючими блоками плавучості.

Спеціальність: 05.08.03 – Конструювання та будування суден.

Науковий керівник:

Бурдун Євген Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України).

Офіційні опоненти:

– Кравцов Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства (Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ);

– Єгоров Олександр Геннадійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (ТОВ «Морське Інженерне Бюро», м. Одеса).

Дата захисту кандидатської дисертації: 17 жовтня 2017 року о 14.00.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація

Відгуки офіційних опонентів на кандидатську дисертацію