Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Документи: Спеціалізована вчена рада Д 38.060.02

Терлич Станіслав Володимирович

Тема дисертації: Удосконалення модульного формування приміщень для несамохідних плавучих споруд Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Науковий керівник: Щедролосєв Олександр Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва та ремонту суден (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Херсонська філія).

Офіційні опоненти:

– Кравцов Віктор Іванович – доктор технічних наук, професор, Національний авіаційний університет, професор кафедри машинознавства (Національний авіаційний університет, м. Київ).

– Бойко Анжела Петрівна, к.т.н., доцент, в.о. декана факультету комп’ютерних наук (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв).

Дата захисту кандидатської дисертації: 13травня 2019 р. об 11.30 годині.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація
Відгук офіційного опонента Кравцов В.І
Відгук офіційного опонента Бойко А.П.КАЗИМИРЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Тема дисертації: Наукові основи  проектування і підвищення захисту

метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів

Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів


Науковий консультант:

Дубовий Олександр Миколайович, доктор технічних наук , професор, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).

Офіційні опоненти:

Кравцов Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства

машинознавства (Національний авіаційний університет м. Київ)


Луцюк Ірина Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімічної технології силікатів (Національний університет «Львівська політехніка» м. Львів)


Мандрик Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший проректор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м. Івано-Франківськ)


Дата захисту докторської дисертації: 11 червня 2019 р. об 11.00 годині.

Автореферат докторської дисертації
Докторська дисертація том I
Докторська дисертація том II
Відгук офіційного опонента Мандрика О.М.
Відгук офіційного опонента Луцюк І.В.
Відгук офіційного опонента Кравцова В.І.

Литвиненко Дмитро Юрійович

Тема дисертації: Удосконалення експериментально-теоретичного методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій.

Спеціальність: 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Науковий керівник: Коростильов Леонтій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри конструкції та механіки судна(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).

Офіційні опоненти:

– Конопльов Анатолій Васильович доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри «Машинознавство» (Одеський національний морський університет,м. Одеса).

– Давидов Ігор Пилиповичкандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та устрою (Національного університету «Одеська морська академія», м. Одеса)

Дата захисту кандидатської дисертації: 15жовтня2019 р. об 11.00 годині в ауд.360.

Автореферат кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація
Відгук офіційного опонента Довидова І.П.
Відгук офіційного опонента Конопльова А.В.