Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Конференції

 

ІIІ (ХІV) Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Імперативи розвитку права та держави»

Мета проведення заходу – висвітлення теоретичних та прикладних результатів досліджень щодо становлення та розвитку правової держави; налагодження зв’язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи; розгляд актуальних питань, пов'язаних з об'єктом, задачами, методами юриспруденції, проблемні питання галузей права та законодавства.
Початок активності (дата): 29.09.2020

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи»

Мета проведення заходу - обмін науковою інформацією, досвідом, навичками практичного використання результатів досліджень з математичного моделювання в галузі інформаційних технологій, розробки алгоритмів та систем в інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних науках, системному аналізі, управлінні проектами та програмами; визначення перспектив розвитку галузі інформаційних технологій; Початок активності (дата): 30.07.2020

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

Мета проведення заходу- обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методології управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі; Початок активності (дата): 30.07.2020

Всеукраїнська наукова конференція «Економічні читання: перспективи морської економічної діяльності в контексті Індустрії 4.0, присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В.Ч. Лі»

Мета проведення заходу- обговорення стану та визначення соціально-економічних наслідків реалізації положень Морської доктрини України на період до 2035 р. в частині розвитку морської індустрії на засадах запровадження цифровізації бізнес-процесів та використання кіберфізичних систем. Початок активності (дата): 30.07.2020

VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування»

Мета проведення заходу- висвітлення та обговорення актуальних питань прикладної механіки та перспектив розвитку машинобудування на базі широкого використання новітніх інформаційних технологій серії CAD/CAM/САЕ. Початок активності (дата): 30.07.2020

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблеми двигунобудування»

Мета проведення заходу - Обговорення результатів досліджень у галузі двигунобудування та транспортних та стаціонарних енергетичних установок, обмін досвідом у дослідженні, проектування, випробування у виробництві та експлуатації енергетичних установок з двигунами внутрішнього згоряння, паровими та газовими турбінами, двигунами нетрадиційних принципів дії, використанням нетрадиційних систем утилізації теплоти та альтернативних палив. Початок активності (дата): 30.07.2020

Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». До 100-річчя Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова

Мета проведення заходу - обговорення наукових проблем пов’язаних з історичним та сучасним соціально-економічним та політичним розвитком Миколаївщини і півдня України.

Початок активності (дата): 30.07.2020

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія»

Мета проведення заходу - обговорення сучасного стану та завдань створення підводно-технічних засобів в інтересах організацій України; теоретичних основ функціонування, методів проектування та дослідження засобів підводної техніки; технологій ефективного застосування засобів підводної техніки.
Початок активності (дата): 30.07.2020

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»

Мета проведення заходу: обговорення важливих та актуальних питань техногенної та цивільної безпеки України, подальша активізація і об’єднання зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем забезпечення техногенної та цивільної безпеки і визначення пріоритетних напрямів на майбутнє. Початок активності (дата): 30.07.2020

ХІ міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

Основним змістом роботи конференції :

Конференція є щорічним заходом та залучає до участі підприємства, ЗВО України та зарубіжжя. В ході роботи конференції обговорюються питання стратегічного розвитку суднобудування та інноваційних науково-технічних розробок, шляхи залучення інвестицій в розвиток суднобудування.

Визначаються пріоритетні задачі стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток вітчизняного суднобудування. Проведення конференції створює сприятливе середовище для ефективного впровадження результатів НДР та залучення до роботи наукової молоді, зокрема студентства, що явиться основою відродження України як морської європейської держави та суднобудівної й морської освіти з її забезпеченням потреб розвитку відповідно галузі. Початок активності (дата): 15.07.2020

Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення

Початок активності (дата): 19.04.2020