Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Науково-дослідна частина

АУП НДЧ складається із п’яти секторів, а саме:

 • науково-організаційного;
 • науково-технічної інформації;
 • інтелектуальної власності;
 • метрології та стандартизації;
 • науково-технічного перекладу.

Організаційна структураНДЧ складається з восьми науково-дослідних інститутів, а саме:

 • «Енергетики та машинобудування»;
 • «Підводної техніки»;
 • «Сучасних проблем автоматики і електротехніки»;
 • «Управління проектами та програмами»;
 • «Аеродинаміки, міцності і проектування суден»;
 • «Паяння та зварювання тиском у вакуумі»;
 • «Проблем екології та енергозбереження»;
 • «Інфраструктурних проектів».

НДІ «Енергетики та машинобудування» у своєму складі містить сім центрів:

 • «Плазмохімічних технологій в енергетиці»;
 • «Удосконалення суднових енергетичних установок»;
 • «Інтенсифікації тепломасообміну»;
 • «Перспективних енергетичних технологій»;
 • «Фундаментально-прикладних проблем редукторобудування»;
 • «Тригенераційних технологій та життєзабезпечення»;
 • «Прикладних проблем інженерної механіки та технології машинобудування».

НДІ «Проблем екології та енергозбереження» містить п’ять центрів:

 • «Моніторингу параметрів навколишнього середовища»;
 • «Піролізних технологій»;
 • «Енергозберігаючих технологій»;
 • «Водоочищення та водопідготовки»;
 • «Еколого-економічних досліджень».

НДІ «Інфраструктурних проектів» містить два центри:

 • «Прикладних досліджень в енергетиці»;
 • «Прикладних проблем регіонального розвитку».

Окрім того, функціонує центр «Економічних досліджень та управлінського консалтингу».