Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДНОБУДУВАННІ» НАУКОВА ШКОЛА «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДНОБУДУВАННІ»
Засновником наукової школи є Рашковський Олександр Саулович, д-р техн. наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії наук суднобудування України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.

Наукові школи