Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

НАУКОВА ШКОЛА «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДНОБУДУВАННІ»

Засновником наукової школи є Рашковський Олександр Саулович, д-р техн. наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії наук суднобудування України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.
Професор Рашковський О.С.Рік заснування наукової школи – 1967, коли було виконано велику науково-дослідну роботу для Чорноморського суднобудівного заводу з баластування  траулерів і ряду військових суден, що будуються.
Науковою школою закладено основний напрямок досліджень – розробка композитних матеріалів і на їхній основі механізація добудовчих робіт при будівництві суден. Крім цього напрямку проводяться дослідження з вдосконалення технології будівництва та ремонту суден і плавучих засобів; механізації  та вдосконаленню організації суднобудівного виробництва; управління проектами в суднобудуванні; вдосконалення пожежної безпеки в суднобудуванні.
В роботі наукової школи приймали участь 7 науковців, з них 1 доктор технічних наук, 7 кандидатів технічних наук і доцентів, старший викладач, інженери, завідувачі лабораторії.

В роботі наукової школи постійно приймають участь аспіранти та студенти магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Суднокорпусобудування».

Розроблено принципово новий матеріал для баластування суден, який названо чугунобетоном, і технологія, яка дозволила повністю механізувати процес його виготовлення та завантаження в міждонний простір судна. В рамках наукової школи на кафедрі технології суднобудування було створено конструкторсько-технологічне бюро (КТБ), виконані креслення спеціалізованої дільниці для баластування суден  і його обладнання.
КТБ наукової школи на кафедрі Схема специализированої дільниці на ЧСЗ

Результати наукових досліджень впроваджені зі значним економічним ефектом при будівництві великої кількості суден і кораблів різних типів, класів і призначень в Україні (суднобудівні заводи м. Миколаєва, Херсона, Керчі), Росії (суднобудівні заводи м. Ленінграда, Хабаровська, Волгограда), Латвії (суднобудівний завод «Балтія»), Німеччини (суднобудівна верф м. Штральзунд), Польщі (суднобудівна верф м. Гданськ). Серед них: великі серії різних типів рефрижераторів, БМРТ, МРТ, супертраулерів, а також вертольотоносці, важкі авіанесучі ракетні крейсери (ТАРК) та ін. Цю особливо значущу розробку відмічено в спеціальному наказі Міністра суднобудівної промисловості СРСР.

По результатам НДР отримано 16 авторських свідотств на винаходи та патенти, співавторами яких стали викладачі кафедри, студенти та робітники ЧСЗ.

Іншим науковим напрямком є розробка нових композитних матеріалів для оббудови суднових приміщень і механізація добудовчих робіт на ї основі. Сумісно з Миколаївською філією ЦНДІТС розроблено технологію механізованого монтажу теплової ізоляції великої товщини в трюмах і твіндеках рефрижераторних суден шляхом заливки вспінюючої маси між корпусною конструкцією та її зашиттям. Розроблено полістіролоцементна ізоляція для настилів трюмів і палубне мастичне покриття для жилих і службових приміщень. Результати роботи впроваджені при будівництві серії рефрижераторних суден типу «Берінгов пролів», «Бухта Руська» та плавучих доків.

Важливий напрямок роботи наукової школи – вдосконалення конструкції, технології та організації будівництва композитних плавучих доків великої підємної сили на Херсонському Державному заводі «Палада».  «За створення, освоєння виробництва та широке впровадження нових конкурентоспроможних на світовому ринку плавучих композитных споруд вітчизняної конструкції» в 2007 р наказом Президента України професору О.С.Рашковському було присуджено Державну премію України в галузі  науки та техніки. В нашому університеті Державну премію отримано вперше

По новій технології побудовано та поставлено замовникам біля 30 композитних плавучих доків під ємною силою від 8500 т до 25000 т: в Російську Федерацію, Японію, Південну Корею, Туреччину, Фінляндію, Болгарію, В’єтнам, Алжир, ОАЕ, Катар і інші країни. Серед них унікальний док-елінг «Севєр», передаточні доки «Торос», док-комплекс «Грузчик», які назвали в закордонній пресі «чудом ХХ віку». Загальний економічний ефект склав біля 80 млн. долл. США.

По результатам проведених досліджень підготовлено та видано 4 монографії, захищено 11 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, опубліковано біля 300 наукових статей в українських і закордонних журналах,

Результати наукових розробок в вигляді нових матеріалів, діючих моделей і стендів експонувалися на ВДНГ СРСР і Всесвітній виставці «ЕКСПО-70» в Японії (м. Осака). Ряд працівників школи нагороджені медалями ВДНГ і знаком «Винахідник СРСР».

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  широко відомі в Україні та за кордоном. За активну наукову и освітню діяльність і для підтвердження суспільного визнання заслуг професора О.С. Рашковського European Scientific  and Industrial Consortium – «ESIC» (Європейський науково-промисловий консорціум, Німеччина) в 2013 р. нагородив його дипломом і золотою медаллю «European Quality»  («Європейська якість»).
Багато років наукова школа співпрацює з Російською Академією природознавства (РАП.). Відомості про наукову школу «Інноваційні технології в суднобудуванні» включено в енциклопедію «Російські наукові школи» (М.: Видавничий дім Академії Природознавства, 2015. - Т. 8. - c.158-161.


Повернення до списку