Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Спеціалізована вчена рада Д 38.060.01

1. Наказом МОН України від 22 грудня2016 року № 1604 спеціалізованій вченій раді надано право на період з 22 грудня 2016 року по22 грудня 2019 рокупроводити захисти дисертацій за спеціальностями:

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки;

05.13.22 – управління проектами та програмами.

2. За 2018 рік спеціалізована вчена рада провела 14 засідання, на яких проведено захист 7 кандидатських дисертацій, з яких кандидатські дисертації за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки та кандидатських дисертації за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Згідно рішення ДАК МОН України всім здобувачам присуджено науковий ступінь кандидата наук.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01:

Голова ради:

 1. Харитонов Юрій Миколайович – голова спеціалізованої вченої ради

 2. Тимошевський Борис Георгійович – заступник голови спеціалізованої вченої ради

 3. Шевцов Анатолій Павлович– вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 4. Блінцов Володимир Степанович

 5. Веретеник Олександр Михайлович

 6. ГордєєвБорисМиколайович

 7. Голіков ВолодимирАнтонович

 8. Попов Вадим Михайлович

 9. Приходько Сергій Борисович

 10. РадченкоМиколаІванович

 11. РуденкоСергій Васильович

 12. СербінСергій Іванович

 13. Тарасов Олександр Іванович

 14. Ткач Михайло Романович

 15. Чернов Сергій Костянтинович