Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Вчена рада НУК

Склад вченої ради:

 1. Трушляков Євген Іванович – ректор, канд. техн. наук, професор НУК.

 2. Дубовий Олександр Миколайович – голова Вченої ради, завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів, д-р техн. наук, професор.

 3. Рябенький Володимир Михайлович – заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем, д-р техн.  наук, професор.

 4. Уткіна Світлана Анатоліївна – вчений секретар НУК.

 5. Бідніченко Григорій Вікторович – проректор з адміністративно-господарської роботи

 6. Блінцов Володимир Степанович – проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор.

 7. Блінцов Олександр Володимирович - завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки, д-р техн.наук, доцент.

 8. Бобіна Олег Валерійович – директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту, канд. іст. наук, доцент.

 9. Богатирьов Костянтин Олександрович – завідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту, д-р екон. наук, професор.

 10. Бондаренко Олександр Валентинович - директор Кораблебудівного навчально-наукового  інституту, канд. техн. наук, доцент.

 11. Вовченко Олександр Іванович –  завідувач кафедри імпульсних процесів і технологій, д-р техн. наук, професор.

 12. Горбов Віктор Михайлович – завідувач кафедри експлуатація суднових енергетичних установок та теплоенергетика, канд. техн. наук, професор.

 13. Грешнов Андрій Юрійович – заступник декана Факультету морська інфраструктура.

 14. Гурченков Олексій Петрович - завідувач кафедри економіки та організації виробництва, канд.екон.наук, професор.

 15. Димо Борис Васильович – завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, канд. техн. наук, професор.

 16. Доценко Сергій Михайлович – директор Первомайської філії НУК, канд. техн. наук, доцент.

 17. Дубинський Олег Юрійович – проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань, канд. юр. наук, доцент.

 18. Дудченко Олег Миколайович – заступник директора з навчальної роботи Херсонської філії НУК, канд. техн.наук, професор НУК.

 19. Єфімова Ганна Вікторівна  – завідувач кафедри економічної політики та безпеки, д-р. екон. наук, професор НУК.

 20. Жувагіна Ірина Олександрівна – декан інженерно-економічного факультету Первомайської філії НУК, канд.екон.наук, доцент.

 21. Жук Дмитро Олександрович – заступник директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки, завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем,  канд. техн. наук, доцент.

 22. Іваненко Тетяна Сергіївнастудентка гр.3271, Факультету екологічної та техногенної безпеки.

 23. Іртищева Інна Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту, д-р економіч. наук, професор.

 24. Костирко Тамара Миколаївна – директор Наукової бібліотеки, канд. наук з соціальних комунікацій.

 25. Кравченко Анна Сергіївна - студент гр.1511, Факультету морського права.

 26. Кривобок Єлизавета Анатоліївна - студентка гр.3531, Гуманітарного навчально-наукового інституту.

 27. Лазарєва Дар’я Володимирівна – голова Первинної профспілкової організації студентів НУК.

 28. Літвак Сергій Михайлович – декан Факультету екологічної та техногенної безпеки, канд. техн. наук, професор НУК.

 29. Ломжець Юлія Вікторівна - помічник декана Факультету морського права, канд. юр. наук, доцент.

 30. Ломоносов Анатолій Вадимович – директор Херсонської філії НУК, д-р екон. наук, професор НУК.

 31. Маркіна Людмила Миколаївна - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, канд.техн.наук, доцент.

 32. Михелєв Ігор Леонідович - завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій, канд.тех.наук, доцент.

 33. Мочалов Олександр Олександрович – директор Навчально-наукового  центру заочної та дистанційної освіти, д-р техн. наук, професор.

 34. Надточій Ірина Ігорівна – заступник директора Херсонської філії НУК з навчально-методичної та наукової роботи, канд.екон.наук, доцент.

 35. Нєкрасов Валерій Олександрович – завідувач кафедри теорії та проектування суден, д-р техн. наук, професор.

 36. Павлов Геннадій Вікторович – директор Навчально-наукового  інституту автоматики та електротехніки, д-р техн. наук, професор.

 37. Парсяк Володимир Никифорович – декан Факультету економіки моря, д-р екон. наук, професор.

 38. Пишнєв Сергій Миколайович – завідувач кафедри дизайну, канд. техн. наук, доцент.

 39. Приходько Сергій Борисович – завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор.

 40. Равінський Кирило Андрійович  - студент гр.4321, Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки.

 41. Радченко Микола Іванович – завідувач кафедри рефрижерації та кондиціонування, д-р техн. наук, професор.

 42. Ратушняк Ігор Олександрович – директор Коледжу корабелів, канд. техн. наук, доцент.

 43. Сандюк Ганна Олександрівна – помічник декана Факультету морського права з наукової роботи, канд.юр.наук.

 44. Сербін Сергій Іванович – директор Машинобудівного навчально-наукового інституту, д-р техн. наук, професор.

 45. Слободян Сергій Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, професор НУК.

 46. Суслов Владислав Сергійович - студент гр.4431, Факультету економіки моря.

 47. Тимошевський Борис Георгійович – завідувач кафедри двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація,     д-р. техн. наук, професор.

 48. Тимченко Марина Вікторівна – студентка гр.1522, Гуманітарного навчально-наукового інституту.

 49. Ткач Михайло Романович – завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування, д-р техн. наук, професор.

 50. Трибулькевич Катерина Георгіївна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,   д-р.пед.наук, доцент.

 51. Трохименко Ганна Григорівна – завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, д-р техн. наук, доцент.

 52. Тубальцев Анатолій Миколайович – голова профспілкового комітету НУК, доцент.

 53. Фаріонова Тетяна Анатоліївна – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами, канд. техн. наук, доцент.

 54. Фатєєв Микола Володимирович – директор Навчально-наукового  центру післядипломної освіти, канд. техн. наук, професор.

 55. Філіпішина Лілія Михайлівна – доцент кафедри економіки та економічного аналізу Первомайської філії НУК, д-р екон.наук, доцент.

 56. Філіппова Ніна Михайлівна – канд. філол. наук, професор НУК кафедри прикладної лінгвістики.

 57. Харитонов Юрій Миколайович – декан Факультету морської інфраструктури, д-р техн. наук, професор.

 58. Хачатуров Едуард Борисович – проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку, д-р юр. наук, ст. науковий співробітник.

 59. Чернов Сергій Костянтинович – завідувач кафедри управління проектами, д-р техн. наук, професор.

 60. Яковлева Ірина Георгіївна – головний бухгалтер.

 61. Яцунський Олександр Сергійович – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент.


Наказ № 10 від 15.01.2019 р.
Зміни: Накази №28 від 07.02.19 р.,