Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Акредитація

073 Управління фінансово-економічною безпекою
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладная механика
132 Матеріалознавство, Інженерія композиційних матеріалів
135 Суднобудування
141 Системи генерування електроенергії та електропостачання
142 Холодильні машини і установки та системи кондиціювання
142 Газотурбінні установки і компресорні станції
142 Двигуни внутрішного згоряння
142 Турбіни
144 Теплоэнергетика
151 Компютерізовані система та автоматика
КТІБ_на сайт