Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Історія

У кінці XVIII століття спочатку у Херсоні, потім у Миколаєві відкриваються навчальні заклади, пов'язані з навігацією і корабельною архітектурою. До питання про організацію установ технічної освіти на півдні України в кінці XIX століття Міська Дума Миколаєва зверталася неодноразово. Але у зв'язку з різними об'єктивними і суб'єктивними причинами ці спроби виявилися невдалими. Спочатку, замість Миколаєва, вищий навчальний заклад був створений в Одесі (1865 р.), потім у Харкові (1868 р.) та у Варшаві (1898 р.). У 1897-1900 рр. в Миколаєві для реалізації програми будівництва броненосного флоту зводяться нові заводи. Виникає необхідність підготовки великої кількості технічних фахівців середньої ланки. Для вирішення цього завдання у 1902 р. було відкрито середнє механіко-технічне училище.

Активну участь у його створенні взяв учений-кораблебудівник того часу Костянтин Петрович Боклевський, один з творців науки про проектування корабля.

Здание НКИ 1930-е годы

У 1917 р. середнє механіко-технічне училище перетворено в Миколаївське політехнічне училище. У 1920 р. в ході реорганізації радянської системи народної освіти, Миколаївське політехнічне училище перетворено в технікум імені К. Тімірязєва на правах вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась кваліфікація інженера. У 1925 р. політехнічний технікум реорганізується в індустріальний, а в 1927 р. він стає кораблебудівним.

У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об'єднано з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом. Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту. У 1930 р. він був перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

Рішенням уряду СРСР у 1949 р. МКІ було присвоєно ім'я адмірала С. Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого-кораблебудівника, адмірала-флотоводця.

У 1994 р. рішенням Кабінету Ради Міністрів України МКІ імені адмірала С. Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву – Український державний морський технічний університет (УДМТУ).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 25 березня 2004 р.ухвалено надати університету статус національного та іменувати його «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова».


UA228700 та ДСТУ ISO 9001:2015 за номером UA228701 з терміном дії до 8 лютого 2021 р.

НУК ім. адм. Макарова– єдиний в Україні унікальний заклад вищоїосвіти, який здійснює підготовку фахівців для суднобудівного, кораблебудівного, машинобудівного, енергетичного, морегосподарського комплексів України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2014 р. міжнародного і державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001 : 2008 та ДСТУ ISO 9001 : 2009 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Товариство щорокуздійснює наглядовий аудит за функціонуванням системи управління якості НУК, а в 2017 р. університет успішно пройшов сертифікаційний аудит на відповідність вимогам нової редакції стандарту ISO 9001:2015, згідно з якоюНУК ім. адм. Макарова отримав сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за номером UA228700 та ДСТУ ISO 9001:2015 за номером UA228701 з терміном дії до 8 лютого 2021 р.

За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. Зараз до складу НУК ім. адм. Макарова входять: 5 інститутів, 4 факультети, Херсонська та Первомайська філії, 4 навчально-наукових центри, Коледж корабелів і Первомайський коледж, 2 закордонних навчально-консультаційних пункти, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова, Академія гардемаринів. У НУК ім. адм. Макарова навчаються більше 7500 тис. студентів за 14 галузями знань та 29 спеціальностями.


Новий корпус НУК ім. адм. Макарова (проспект Центральний, 3)

Університет забезпечує підготовку інженерних і наукових кадрів високої кваліфікації – молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів денної та заочної форм навчання, PhD, кандидатіві докторів наук.

Навчальний процес у НУК ім. адм. Макарова забезпечують 49кафедр, на яких працюють 541викладач, з них 63 доктори наук, 90 професорів, 276кандидатів наук, 270 доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації у Миколаївській області НУК ім. адм. Макарова протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів із вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

НУК, головний корпусВ університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема «Дослідження мореплавнихх якостей та проектування нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій і 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.

Університет має чотири навчальні корпуси, серед яких студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчі комплекси, три студентські гуртожитки і два житлові будинки, в яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 9-тисячного колективу. Також в університеті створена спілка студентського самоврядування. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних зонах області (у м. Очакові й у с. Коблеве) знаходяться комфортабельні університетські бази відпочинку для студентів і співробітників університету.

Урочиста церемонія посвяти в студенти НУК

Директори та ректори