Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Аспірантура та докторантура

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

 В 2019 РОЦІ


1. Загальна інформація

Університет забезпечує якісне і кількісне оновлення наукового потенціалу для суднобудівної та суміжних галузей України, Китаю, Ірану та інших країн. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з 2016 року здійснювалась через аспірантуру за переліком галузей знань і спеціальностей, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1151  від 06.11.2015 р. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 8 від 6 червня  2016 р.) та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. розширено провадження освітньої діяльності з підготовки докторів філософії у Національному університеті кораблебудування ім адм. Макарова з 7 галузей знань та 11 спеціальностей:


№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальностей

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки 

4

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

5

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

6

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

7

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

9

14 Електрична інженерія


144 Теплоенергетика

10

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

11

18 Виробництво і технології

183 Технології захисту навколишнього середовища


та докторантуру з 3-х галузей знань та 4 спеціальностей (відповідно до наявності вчених рад в університеті):

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальностей

1

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки 

2

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

3

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

4

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування


Згідно державного замовлення на підготовку кадрів через аспірантуру нашого університету за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році  зараховано 18 осіб денної та 1 особа вечірньої форми навчання у тому числі за спеціальностями:


Код галузі науки, груп та спеціальностей

Назва галузі науки і спеціальності

Прийом

всього

в т.ч. форма навчання

денна

вечірня

05

051

Соціальні та поведінкові науки

Економіка


1


1


0

07

073

Управління та адміністрування

Менеджмент


2


1


1

12

122

Інформаційні технології

Комп’ютерні науки


2


2


0

13

135

Механічна інженерія

Суднобудування


2


2


0

14

141


142

144

Електрична інженерія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичне машинобудування

Теплоенергетика


7


2

1


7


2

1


0


0

0

15

151

Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології  


1


1


0

18

183

Виробництво і технології

Технології захисту навколишнього середовища110

    Всього


19

18

1


За рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) у 2019 році  зараховано 3 особи заочної форми навчання у тому числі за спеціальностями:


Код галузі науки, груп та спеціальностей

Назва галузі науки і спеціальності

Прийом

всього

в т.ч. форма навчання

заочна

07

073

Управління та адміністрування

Менеджмент


2


2

14

144

Електрична інженерія

Теплоенергетика


1


1

      Всього


3

2


Згідно державного замовлення на підготовку кадрів через докторантуру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році  зараховано 2 особи:


Код галузі науки, груп та спеціальностей

Назва галузі науки і спеціальності

Прийом

всього

в т.ч. форма навчання

денна

вечірня

13

132

Механічна інженерія

Матеріалознавство


1


1


0

14

142

Електрична інженерія

Енергетичне машинобудування


1


1


0

Всього


2

2

0


Документи (перейти у розділ) -->